Parky, veřejné prostory

Upravené parky a veřejné prostranství jsou vizitkou každého města i obce. Údržba těchto ploch je však často náročná a drahá. Vítanými pomocníky jsou proto automatické závlahové systémy. Šetří provozní náklady, mzdy na personál, efektivně využívají vodu a jsou odolné vůči nenechavcům. Široký výběr postřikovačů a prvků ovládacích systémů umožňuje nespočet variant řešení. Hlavní rozdíl mezi závlahami zahrad a veřejnými plochami je v odolnosti proti poškození. Jednotlivé komponenty jsou technologicky přizpůsobené hrubšímu zacházení. Např. zavlažovače jsou označeny písmenkem „I" (industry). Zavlažovače můžou byt rovněž opatřeny konzolou, která znemožňuje odšroubování zavlažovače a následné odcizení. Šachtice, do kterých se ukládájí elektromagnetické ventily, jsou z materiálů, které jsou schopny odolat i projetí težší údržbovou technikou.
Pokud se jedná o rozsáhlejší pozemky, pak se systém podobně jako na golfových hřištích staví s dvoužilovým dekodérovým ovládáním. To mimo jiné umožňuje systém jednodušeji dále rozšiřovat.

foto zavlažování