Plochy pro sport a volný čas

U sportovních ploch s vysokou kvalitou trávníku není obvykle nejduležitější otázkou zda zavlažovat, ale jak zavlažovat. Na různé povrchy jsou kladeny odlišné nároky a jen systémy se speciálními typy postřikovačů a variabilním ovládacím systémem nabízí vhodná řešení. Takovými systémy jsou Hunter TURF a Hunter GOLF. Jiné postřikovače jsou vhodné na green golfové hřiště, jiné zase na fotbalový stadion nebo tenisový kurt. Rovnež automatické ovládání nemusí být řešeno jen s využitím nástěnné ovládací jednotky,ale své místo zde má i PC se softwarem v kombinaci s dekodérovými systémy.

foto zavlažování

Fotbalová hřiště:
Nejčastější sportovní plochou, na kterých se závlaha objevuje, jsou fotbalová hřiště. Čas se stává velmi drahou veličinou, a tím pádem dobrovolnickou činnost je problém zajišťovat. Z toho důvodu si v současné době i malé kluby pořizují automatickou podzemní závlahu.

Možné uspořádání zavlažovačů na hřištích je 10 zavlažovačů po obvodě a 3 zavlažovače v hřišti, nebo v současné době častěji používaný systém 8 v ploše a 16 mimo hrací plochu. Tento systém umožnuje lépe a rovnoměrněji distribuovat vodu na hrací plochu. Je stabilnější vůči větrům a potrubí k zavlažovačům nemusí být instalováno v tak velkých dimenzích. Všechny zavlažovače mají pružné připojení, které umožňuje zavlažovači kopírovat pohyby půdy. Zavlažovače v hrací ploše jsou opatřeny skutečným travním drnem, aby bylo vyloučeno zranění hráče při skluzu a minimalizovaná změna odskoku míče při dopadu na něho.

Rozmístění zavlažovačů na hřišti, 16 vně hrací plochy a 8 uvnitř

zavlažování hřiště nákres

Tenisové kurty:
Automatickou podzemní závlahu je možno instalovat také na antukových tenisových kurtech. Umístění zavlažovačů je individuální dle počtu kurtů, jejich umístění a zdroje vody. Zavlažovače se umísťují do speciálních chrániček, které chrání zavlažovače před ostrým antukovým prachem. Tyto chráničky vyžadují občasné vyčištění. 
Kolbiště a haly:
Tyto závlahy jsou sice ojedinělé, ale i s nimi máme zkušenosti. U hal pro výcvik a závody koní jde spíše o zvlhčení povrchu z důvodu snížení prašnosti. U otevřených kolbišť pak o umístění zavlažovačů tak, aby nedošlo k poškození kopyty a přitom bylo co nejlepší pokrytí plochy umělým deštěm.

foto zavlažování