Aerifikace

Aerifikace trávníku je proces při kterém se vegetační vrstva cca 10 cm propíchává dutými nebo plnými hroty. Hroty se v hlíně mírně vyosí a provedou navíc nakypření vegetační vrstvy. Takto se uvolní ztužená svrchní vrstva a ke kořínkům trávy se snadněji dostane  voda, vzduch a živiny.

Pro vylepšení půdních podmínek se zpravidla takhle propíchaný trávník zasype křemičitým pískem o zrnitosti 0,5-2mm a hráběmi nebo zatahovací sítí zapraví do vzniklých trhlin a děr.

Aerifikaci můžeme provést  kdykoli v průběhu vegetace s četností 1x/rok.  Jediné omezení je estetické. Po vyděrování a následném zapískování  je pohled na travnatou plochu po dobu cca 14 dnů méně přitažlivý.

Aerifikaci provádíme strojem Billy Gout  1800. K dispozici máme hroty duté i plné.  Tento stroj lze po dohodě zapůjčit .

ImageImageImage

 

Vertikutace

Prořezávání trávníku vertikálně, čili vertikutace je základní regenerační údržba trávníkových ploch.  Travní drn se prořeže, uvolní se od zplstnatělých  biologických zbytků a následně se z plochy odstraní. Poté se snáze dostanou živiny a vzduch ke kořenům trávy.  Zároveň světlo způsobující fotosyntézu se dostane hlouběji do travního koberce.  Tráva je pak více zelená.

Tato činnost se provádí na pravidelně sečených a udržovaných travnatých plochách alespoň 2x do roka. Rozhodující je hustota trávníku. Čím hustější porost tím častější vertikutace.  Golfové greeny se prořezávají  1x/měsičně.

Vertikutaci provádíme profesionálním strojem UV-P 500 s možností rychlé výměny pracovní hřídele osázené pohyblivými noži, nebo pevnými noži spolu z pružinovými vyčesávači. Robustní konstrukce spolu se silným motorem zaručuje spolehlivý a stabilní výkon. Tento stroj je taktéž možno po dohodě zapůjčit.

ImageImageImage